APK

APK

Is het weer tijd voor de Algemene Periodieke Keuring (APK)? Maak dan een afspraak bij Autobedrijf P.J. Peeters, zodat onze APK-keurmeesters de APK voor u kunnen uitvoeren. De Apk-keuring is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en het milieu te beschermen. Wij verzorgen graag de APK voor u.

Neem contact op met de receptie via 0492-361345 of mail naar:  receptie@pj-peeters.nl

INFO APK

Indien uw auto gekeurd moet worden, ontvangt u 6 weken voordat de APK op uw voertuig vervalt een herinnering voor de APK. De RDW verstuurt deze per post. Of u ontvangt de herinnering in de digitale Berichten box  van mijn overheid. De APK is in Europa een wettelijk verplichte keuring, uitstel is dus niet mogelijk. Laat uw auto dus op tijd keuren wanneer u met uw auto de openbare weg op wilt. Is uw auto niet voor de APK-vervaldatum gekeurd en verloopt de APK? Dan krijgt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U ontvangt deze boete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt.

Autobedrijf P.J. Peeters is een door de RDW erkend APK-bedrijf. U kunt bij ons terecht voor een professionele en betrouwbare APK. Laat u uw auto binnen 2 maanden voordat de APK vervalt, keuren? Dan wordt de oude vervaldatum met 1 of 2 jaar verlengd. Dit hangt af van hoe vaak uw auto gekeurd moet worden. Als u uw auto eerder dan 2 maanden voor de APK-vervaldatum laat keuren, dan krijgt het voertuig een nieuwe vervaldatum. 

De APK mag alleen uitgevoerd worden door een APK-keurmeester. Uw voertuig wordt tijdens de keuring op verschillende belangrijke punten gecontroleerd. Zo worden de banden, remmen, gordels en verlichting gecheckt. Deze punten zijn wettelijk vastgelegd en moeten de veiligheid van u, en anderen in het verkeer, vergroten. Na afloop van de keuring ontvangt u een APK-keuringsrapport. 

In het keuringsrapport staan bij afkeuring van het voertuig de afkeurpunten opgesomd. Indien het voertuig is goedgekeurd, staan er in het keuringsrapport onder andere adviespunten. Dit zijn zaken die nog niet tot afkeuring leiden, maar wel binnen korte tijd aangepakt dienen te worden. Indien uw auto onverhoopt niet direct wordt goedgekeurd, dan geven wij bij u aan welke zaken verholpen moeten worden om wel door de APK heen te komen. Uiteraard helpen wij u ook graag bij eventuele noodzakelijke reparaties aan uw auto. Hoewel het in Nederland niet verplicht is het keuringsrapport bij u te dragen, is het aan te bevelen dit goed te bewaren. In het buitenland kan er wel om het keuringsrapport gevraagd worden wanneer u op de openbare weg rijdt.

Tijdens de APK wordt uw voertuig nagekeken op drie onderdelen: veiligheid, milieueisen en registratie. Bij auto’s van voor 2005 en dieselauto’s is de APK na het derde jaar een jaarlijkse verplichting. Voor benzineauto’s na 2005 is de interval periode als volgt: na vier jaar, na twee jaar en vervolgens ieder jaar. 

Heeft u na het lezen van deze informatie over de Algemene Periodieke Keuring (APK) nog vragen? Op de website van de RDW vindt u meer informatie over de APK. https://www.rdw.nl